La Biblioteca General de la Diputació de València
Tot i que les diputacions provincials tenen el seu origen en les Corts de Cadis la seua consolidació no es va produir fins a 1836. Entre les seues atribucions estaven les de foment de la Instrucció pública i les Belles Arts, el que actualment anomenem Educació i Cultura.
23/04/2021

El 1915 la Diputació de València prenia consciència del seu paper protector i difusor de la cultura valenciana i creava el Centre de Cultura Valenciana. L'article segon dels seus estatuts deia:

«El objeto del Centro de Cultura es cultivar la historia integral de la ciudad de Valencia y de su antiguo Reino, y el fomento de aquellas ramas del saber humano que carecen de corporación o entidad regional dedicadas especialmente a ellas, pudiendo indistintamente usar en sus trabajos las lenguas castellana y valenciana»

Aquesta tasca quedaria confirmada en 1919 amb la creació de l'editorial «Acción Bibliográfica Valenciana» que projectava publicar obres de caràcter històric valencià.

El 6 de febrer de 1926 un Reial Decret, signat pel rei Alfonso XIII, instituïa la “Fiesta Nacional del Libro en Espanya”, assenyalant la seua celebració per al dia 6 d'octubre, en commemoració de la data del naixement de Cervantes (no confirmada), encara que anys després, el 1930, es traslladaria al 23 d'abril, data de defunció de l´escriptor.

La Diputació de València prenia consciència de la importància que suposava per a la vida moderna l'accés a la cultura i la necessitat de comptar amb una biblioteca que servira d´òrgan difusor.

De manera que, coincidint amb aqueixa celebració, creava una biblioteca que depenia de la Corporació provincial, fet que es recull a la memòria de l'any 1925-1926, amb aquestes paraules:

«se ha iniciado por esta Diputación una Biblioteca, que si bien resulta modesta por la cuantía de sus fondos, reviste marcado interés, así por la materia sobre que versan los ejemplares que la integran, como por contener, muchos de ellos, dedicatorias autógrafas».

La biblioteca va ser ben acollida per l'opinió pública i en un any s'incrementaven considerablement els fons, tant per compra com per donació. A partir d'aquest any, en les memòries de la Corporació, són contínues les referències als llibres que ingressen.

Es tractava d’una biblioteca especialitzada en temàtica local: llibre valencià, de tema valencià i escrit per valencians, però quan l'any 1976 el Ministerio de Cultura va acordar crear una Biblioteca Pública Provincial, depenent de l'Estat, en els terrenys de l'antic hospital, la biblioteca de la Diputació va perdre per sempre la possibilitat d'esdevenir la biblioteca nacional valenciana.

La presència a la ciutat de València d'una Biblioteca Pública, inaugurada el 1979, va incrementar les donacions particulars i la conservació i difusió del patrimoni bibliogràfic valencià, sent el primer llegat el de Nicolau Primitiu Gómez Serrano, origen de la futura Biblioteca Valenciana.

La Biblioteca General de la Diputació va romandre unida a l'Arxiu de la Corporació fins que es va traslladar al MuVIM, sent inaugurada l'octubre de 2004. Des d'aquest moment la Biblioteca del MuVIM ha assumit, a més de les funcions que li són pròpies com a biblioteca de museu, les de la Biblioteca General de la Diputació: recollir, conservar i difondre la producció editorial de la Corporació provincial.

Síguenos:
Suscríbete a nuestro boletín:
Horario:
De martes a sábado:
de 10 a 14h. y de 16 a 20h.
Domingos y festivos:
de 10 a 20h.
Tarifas:
Exposición permanente:
Precisa de reserva previa
Información y reservas
Copyright© 2017 MuVIM Quevedo 10 y Guillem de Castro 8 | 46001, València.  Todos los derechos reservados
Site developed with Drupal